Розділи сайта
План заходів по підготовці до ЗНО

План заходів
КЗ "Загальносвітня школа І-ІІІ ступенів №26 ВМР"
щодо покращення результатів ЗНО-2019

П/П

Назва закладу загальної середньої освіти

Захід, запланований у закладі ЗСО

Дата/термін проведення заходу

Очікувані результати

Адреса сайту закладу та дата розміщення на ньому плану

1

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»


Педрада «ЗНО: шляхи удосконалення підготовки учнів»

(Каспрова Г.П.)

30.10.2018 р.

Аналіз результатів ЗНО учнів за 2016-2018 рік; обмін досвідом, визначення шляхів удосконален-ня підготовки учнів

 

2

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

Забезпечити проведення  внутрішнього моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з предметів, які виносяться на ЗНО на базі он-лайн платформ

(Климчук Н.В., учителі)

Двічі на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення ступеня відповідності освітніх досягнень учнів освітнім стандартам, надання методичної допомоги вчителям щодо реалізації компетентісного підходу при підготовці учнів до ЗНО

 

3

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

Створити банк  методичних рекомендацій  з предметів  щодо  підготовки учнів  до ЗНО (голови МО)

 

Листопад 2018 року.

 

Розширити методичний та психологічний інструментарій учнів при підготовці до ЗНО

 

4

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

Провести засідання МО учителів по обміну досвідом з підготовки учнів до ЗНО (голови МО).

Листопад 2018 року.

 

Підвищення педагогічної майстерності учителів при підготовці учнів до ЗНО

 

5

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

Провести консультативні заняття з учнями 11-х класів по заповненню бланків А і Б (вчителі - предметники).

 

Квітень

2019 р.

 

Зменшення тривожності учнів під час ЗНО

 

6

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

З метою удосконалення підготовчої роботи до ЗНО провести роз'яснювальну роботу серед батьків (цикл батьківських зборів). Класні керівники, учителі - предметники, практичний психолог.

 

Листопад, січень 2018 р., березень 2019 року

 

Створення комфортних сімейних умов для підготовки учнями до ЗНО

 

7

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

Провести консультативні заняття з учнями 11-х класів  по процедурі ЗНО

 

Грудень 2018р., березень 2019 р

Зменшення тривожності учнів

 

8

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

Розробити пам'ятку для учителів «Поради педагогам: психологічна підтримка учнів в процесі підготовки до ЗНО» та для учнів  «Психологічні поради учням при підготовці до ЗНО»

 

Листопад 2018 р., березень 2019 р.

 

Створення комфортного психологічно-го мікроклімату на уроках при підготовці до ЗНО; надати допомогу учням у розробці індивідуальної програми підготовки до ЗНО

 

9

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

Розробити пам'ятку для батьків «Психологічна підтримка та допомога учням в процесі підготовки до ЗНО»

 

Листопад 2018 р.

Створення комфортних сімейних умов для підготовки учнями до ЗНО

 

10

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

Тематичний контроль: широке застосування методів прогнозування, ціле покладання, планування,  проектування, конструювання, моделювання та корекції знань учнів, методів самостійного навчання, само оцінювання та самоконтролю (Каспрова Г.П.)

 

постійно

Розвиток фахової майстерності та культури спілкування як основних чинників професійної компетент-ності вчителя при підготовці учнів до ЗНО

 

11

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР»

Проаналізувати труднощі учнів закладу під час складання тестів ЗНО на сайті українського центру оцінювання якості освіти з української мови, історії України та математики

Листопад 2018 р.

Визначення проблем підготовки учнів, їх типові помилки з метою  врахування  у роботі учителів