Розділи сайта
Методичне об'єднання вчителів української мови, літератури та українознавства
Тема методичного об'єднання:
"Синтез інноватики й традиції - веління часу й запорука успішного навчання як умова для самопізнання, саморозвитку і самореалізації особистості учнів та підвищення їх пізнавальної діяльності"
 Завдання методичного об'єднання на 2015-2016 навчальний рік:
1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, українознавства, формування в учнів практичних умінь і навичок.
2. Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати уміння і навички зв'язного усного і писемного мовлення.
3. Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови.
4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, українознавства, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
6. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.
7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.
8. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.
9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.
10. Організувати проведення у школі декади рідної мови та української літератури та українознавства.
11. Пропагувати і плекати любов до українського слова, дотримання учнями єдиного орфографічного і мовного режиму.
 
 

Вчителі методичного об'єднання


 

Панченко Катерина Іванівна

Голова методичного об'єднання, вчитель вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи - 25 років, працює над методичною проблемою «Активізація навчальної діяльності учнів на уроках української мови ", видала методичний посібник. У даній школі працює з 1991 року. 

   
Рибакова Тетяна Петрівна
 
Вчитель вищої категорії, вчитель - методист, стаж роботи - 43 роки, працює над проблемою "Традиційні та новаторські типи уроків української літератури ", видала методичний посібник. У даній школі працює з 1991 року. У даній школі працює з 1987 року. 

 

 Коцур Валентина Антонівна
 
Вчитель вищої категорії, вчитель - методист, стаж роботи - 26 років, працює над методичною проблемою «Формування інноваційної особистості на уроках української мови та літератури», видала методичний посібник. У даній школі працює з 1989 року.

 

 Мельник Ольга Віталіївна

 Вчитель вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи - 35 років, працює над методичною проблемою « Створення умов для самореалізації учнів на уроках української мови».

У даній школі працює з 1983 року.

 

 

 Іваськова Неля Василівна

Вчитель вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи - 32 роки, працює над методичною проблемою « Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури як засіб самопізнання й саморозвитку особистості», видала методичний посібник. У даній школі працює з 1994 року.

 

 Гуменюк Світлана Миколаївна

Вчитель вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи - 27 років, працює над проблемою «Лінгвокультурологічний розвиток школярів на уроках української мови». У даній школі працює з 1989 року.

 

 Швець Меланія Михайлівна

Вчитель вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи - 29 років, працює над проблемою «Формування життєвих компетентностей на уроках української мови». У даній школі працює з 1991 року.

 

 

 

 Хацьола Яна Василівна

Вчитель вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи - 22 роки, працює над методичною проблемою «Використання диференційованого навчання на уроках української мови як стимул до самопізнання й саморозвитку учнів». У даній школі працює з 1999 року.

 

 

Мартинюк Олена Вікторівна

Вчитель вищої категорії, стаж роботи - 20 років, працює над методичною проблемою « Моделювання творчих завдань на уроках української мови для учнів як засіб спонукання до навчальної діяльності та мотивації саморозвитку учнів». У даній школі працює з 1996 року.

 

 

Клямчук Оксана Володимирівна

Вчитель вищої категорії, стаж роботи - 16 років, працює над методичною проблемою «Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках словесності». У даній школі працює з 1999 року.

 

 Росса Олена Василівна

Вчитель вищої категорії, старший вчитель, стаж роботи - 12 років, працює над методичною проблемою «Формування мовної культури учнів шляхом синтезу ключових компетенцій». У даній школі працює з 2001 року.

 

 

 Тищенко Олена Миколаївна

Вчитель вищої категорії, стаж роботи - 18 років, працює над методичною проблемою «Розвиток самосвідомості та підвищення мотиваційної діяльності учнів шляхом застосування відновних підходів у навчанні». У даній школі працює з 1997 року.


 

Портфоліо вчителя Панченко К.І.

Портфоліо вчителя Хацьоли Я.В.

Портфоліо вчителя Клямчук О.В.

Портфоліо вчителя Мартинюк А.В.

Портфоліо вчителя Росси О.В.

Портфоліо вчителя Швець М.М.

Портфоліо вчителя Іваськової Н.В.