Розділи сайта
Новини
Зарахування до 1-х класів

В 2020-2021 навчальному році в КЗ "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 ВМР" буде функціонувати 6 класів для 180 учнів 1-х класів.

 

Зарахування до закладів загальної середньої освіти Вінницької міської
об'єднаної територіальної громади буде відбуватися відповідно до чинного
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018
року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року
за №564/32016 з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних,
протиепідемічних правил та графіків відвідування батьками закладів,
погоджених їх керівниками.
Зважаючи на те, що Законом України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
1
запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID)-19)»
початок прийому документів до перших класів відтерміновано, звертаємо увагу
на наступне:
прийом документів від батьків майбутніх першокласників буде розпочато
за умови фізичного повернення педагогічних колективів до приміщень
закладів освіти. Терміну прийому документів буде дотримано - не менше
одного місяця від початку оголошення прийому;
S першочерговість зарахування до закладів загальної середньої освіти також
відповідатиме вищевказаному Порядку. Зараховуватимуться усі діти,
місце проживання яких на території обслуговування закладу буде
підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або
сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, діти працівників
цього закладу освіти;
зарахування на вільні місця також відбуватиметься згідно з Порядком по
завершенню першочергового зарахування до початку навчального року.
Заяву про зарахування до закладу освіти батьки (один з батьків дитини)
подають особисто (пред'являючи документ, що посвідчує особу заявника). До
заяви додаються:
• копія свідоцтва про народження дитини (під час подання документів
пред'являється оригінал відповідного документа);
• оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової
документації № 086-І/о;
• оригінали документів, що підтверджують фактичне місце
проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування
закладу освіти.
Через місяць від початку прийому документів до 1-х класів наказом
керівника закладу освіти будуть зараховані всі діти, які мають право на
першочергове зарахування, батьками яких будуть подані (пред'явлені) до
закладів освіти оригінали (та за потребою копії) вищеперерахованих документів.
Одночасно з дітьми, які мають право на першочергове зарахування, на
вільні місця (у разі їх наявності) зараховуються діти, якщо кількість поданих заяв
першочергового зарахування не перевищує загальну кількість місць у перших
класах.


Дата: 2020-05-08 09:53:23